Được tin buồn

Cụ Bà Đặng Thị Cút


Thân mẫu chị Nguyễn Thị Xuân
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khóa 73-74 Tú tài IBM


Đã từ trần ngày 29 tháng 7 năm 2016
(Nhằm ngày 26 tháng 6 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 93 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Xuân và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khoá 73-74