Được tin buồn

Cụ Bà
Nguyễn Thị Xuân Hạnh


Thân mẫu chị Phạm Thị Lý
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12A niên khoá 73-74


vừa từ trần ngày 14 tháng 6 năm 2016
tại Xuân Lộc- Đồng Nai

Hưởng thọ 80 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khóa Tú Tài IBM 73-74