Được tin buồn

Cụ Bà Lê Thị Mĩa


Thân mẫu chị Trương Thu Sương
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12 niên khoá 71


vừa từ trần ngày 19 tháng 5 năm 2016
tại Trảng Bơm-Đồng Nai

Hưởng thọ 95 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Thu Sương và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN