Được tin anh

NGUYỄN VĂN PHONG
Pháp danh: Nguyên Thuận

Cựu Học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12B niên khoá 69-75

Sinh năm 1955

từ trần ngày 13 tháng 05 năm 2017
(Nhằm ngày 18 tháng 4 năm Đinh Dậu)
tại Đà Nẵng, Việt Nam

Hưởng thọ 63 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn PHONG và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN