Được tin buồn

Nhạc mẫu của thầy Nguyễn Ngọc Thông
Cựu GS trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng

Cụ Bà Phùng Thị Quế
Pháp danh: Diệu Sâm

Sinh năm 1928

đã từ trần ngày 05 tháng 09 năm 2017
(nhằm ngày 15 tháng 7 năm Đinh Dậu)

Hưởng Thọ 90 tuổi

Thành kính phân ưu cùng
gia đình Thây cô Thông và tang quyến

Nguyện cầu hương hồn người quá cố
sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN