THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin Nhạc Phụ của anh Nguyễn Tính
Cựu học sinh PTGĐN Tú Tài IBM niên khóa 1973-1974

Ông: LÊ BA

Sinh năm 1926
Đã qua đời ngày 25 tháng 08 năm 2017
(Nhằm ngày 04 tháng 07 năm Đinh Dậu)
tại Đà Nẵng

Hưởng Thọ 92 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Tính và toàn thể tang quyến,
nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN