THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin phu quân của chị Nguyễn Thị Kim Dung
Cựu học sinh PTGĐN niên khóa 1968 - 1975

Ông: NGUYỄN MẠNH THƯƠNG

Sinh năm 1955
Đã qua đời ngày 15 tháng 06 năm 2015
tại Vichy, nước Pháp

Hưởng Thọ 61 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Kim Dung và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN