THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin thân phụ của anh Lê Văn Công
Cựu học sinh PTGĐN Tú Tài IBM niên khóa 1973-1974

Ông: LÊ VĂN HƯỜNG

Sinh năm 1925
Đã qua đời ngày 24 tháng 06 năm 2015
tại Đà Nẵng

Hưởng Thọ 91 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Công và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN