Được tin buồn:

Thầy Lương Quế

Vừa qua đời vào ngày 07 tháng 6 năm 2016
tại Đà Nẵng

Hưởng Thọ 91 Tuổi

Lễ nhập quan lúc 11g05 ngày 08-6-2016
Lễ viếng 12g00 ngày 08-6-2016
Lễ động quan lúc 10g45 ngày 11-6-2016
An táng tại Nghĩa trang Gò Bông - Quảng Nam

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy và tang quyến,
xin nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc

 

Cựu giáo chức và cựu học sinh PTGĐN
quốc nội và hải ngoại