Được tin anh

TRẦN DI (ƯNG)

Cựu Học sinh PTG Đà Nẵng
Lớp 12A niên khóa tú tài IBM 1973-74

Sinh năm 1954

đã từ trần ngày 02 tháng 12 năm 2016
(nhằm ngày 04 tháng 11 năm Bính Thân)
tại Đà Nẵng

Hưởng thọ 63 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Di và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN

Nhóm Bạn liên lớp Tú Tài IBM 73-74