Được tin buồn:

anh Trần Sĩ Dụng

Học sinh Phan Thanh Giản ĐN NK 71


Vừa qua đời ngày 21 thang 6 năm 2016
An táng ngày 23 thang 6 năm 2016
Tại Thừa Thiên, Huế

Hưởng Thọ 67 TuổiThành kính phân ưu cùng gia đình anh và tang quyến,
nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc

 

Các bạn cựu học sinh PTGĐN niên khoá 71
&
Cựu giáo chức và cựu học sinh PTGĐN
quốc nội và hải ngoại