THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin buồn em trai của chị Trương thị Thu Sương
( Cựu Học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng)

anh TRƯƠNG CÔNG MỸ

Sinh năm 1959

Tạ thế ngày 15 tháng 11 năm 2017
nhằm ngày 27 tháng 9 năm Đinh Dậu

Hưởng dương 59 tuổi

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thu Sương và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN