Cổ Động Đại Hội Kỳ 9 Thành Công

(Thực hiện: Bùi Ngọc Quang )
***Kính chúc thầy và các anh chị mạnh khoẻ để ĐHPTGĐN kỳ 9 thành công. Có làm một chút youtube để cổ động đại hội.***