KIÊN GIANG 4 MÙA THƯƠNG NHỚ


Sáng Tác: Nguyễn Hữu Cầu
Tiếng hát :
Minh Đạt
Thực Hiện Video:
Trần Công Chung