NỤ CƯỜI NGÀN HOA


Thơ,Tranh: Họa Sĩ Thanh Trí
- Nhạc: Mộc Thiêng
Ca Sĩ: Diệu Hiền - Hòa Âm: Quang Đạt