SẮC MÀU BƯƠM BƯỚM


Thơ: Thanh Trí
- Nhạc: Mộc Thiêng
Ca Sĩ: Ngọc Quy