SIM HUẾ


Thơ: Hoành Phong
- Nhạc: Mộc Thiêng
Ca Sĩ: Thái Hằng - Hòa Âm: Thái Thịnh