SƯƠNG NẮNG PHÔI PHA


Thơ: Hoành Phong
- Nhạc: Mộc Thiêng
Ca Sĩ: Phương Nhi