Video clip này Phan Lưu An thực hiện có tính ngẫu hứng và còn nhiều thiếu sót. Mục đích chỉ để "mua vui cũng được một vài phút giây" với thầy, cô, bạn bè trường xưa. Ngoài ra, không nói gì thêm.
Cám ơnl​

(Phan Lưu An lớp 12B - NK 74-75)