CD Khúc Tình Ca Của Biển
(Tình Ca Phạm Anh Dũng-Phỗ Thơ Sóng Việt Đàm Giang)

Xin giới thiệu đến các thân hữu CD Phạm Anh Dũng-Phổ Thơ Sóng Việt Đàm Giang: Khúc Tình Ca Của Biển với 12 tác phẩm trữ tình.

Hòa Âm:
Quang Đạt, Kim Tuấn, Đình Viêm.


Thực Hiện:

Phạm Anh Dũng

Liên Lạc:
Phạm Anh Dũng
phamanhdung1@yahoo.com
http://www.honque.com/phamanhdung

You need to upgrade your Flash Player