IBM Một Thời Áo Trắng

(Hình ảnh nữ sinh niên khoá IBM Phan Thanh Giản Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm họp mặt tại Đà Nẵng tháng giêng 2016)

Hình Ảnh:
Phạm Bá Lộc
Quay Phim: Phan Tấn Hiệp