MÊ HOẶC TRẦM HƯƠNG


Thơ: Thái Tú Hạp
- Nhạc: Phạm Duy