TRỌN ĐỜI CÓ NHAU

Thơ: Thái Tú Hạp
- Nhạc: Vĩnh Điện
Ca Sĩ: Diệu Hiền