Đường Nào Ghi Dấu Chân Em


Nhạc và Lời: Võ Anh Dũng