Sinh Hoạt Đầu Năm 2013 Của Lớp 12a3 và 12b Năm Học 74-75
(Anh Nguyễn Khắc Đại Đóng Góp)