Họp Mặt Năm Quý Ty- Liên Lớp Tú Tài IBM NK 73-74 Tại Đà Nẵng
(Anh Ngô Văn Dũng Đóng Góp)

(Hình ảnh về buổi họp mặt xuân Quý Tỵ liên lớp tú tài IBM niên khóa 1973-194 tại Đà Nẵng. Buổi họp mặt bắt đầu ngày hôm nay (ngày 3 tháng 3 năm 2013) lúc 15h30 và kết thúc lúc 10h10. Ngô Văn Dũng thay mặt liên lớp đăng, ảnh chụp từ máy di động nên không được rõ; nhưng tất cả đều thân thương.)

Bấm vào Đây để xem Video Clip