Một nhóm cựu học sinh PTGĐN tại Sài Gòn họp mặt tại nhà chị Thu Sương ngày 06/3/2013