Họp Mặt tại Santa Ana - (Hè 2006)

Bên lề Đại Hội (anh Bảo Gia Đóng Góp)

Click Here to see the slideshow