Trại Hội Ngộ - Đà Nẵng 2011 - Lớp 12A3 Năm Học 74-75
(Anh Nguyễn Khắc Đại Đóng Góp)