Những ngày đầu tại Sài gòn của vợ chồng Thầy Võ Anh Dũng (07/2011)
- Sân Bay Tân Sơn Nhứt
- Họp Mặt Tại Cà Phê Heo May
- Đi Văn Thánh