Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 9 - Picnic - 25 Tháng 6, 2016
(San Jose, California)

Việt Nam Bất Khuất

Nhạc và Lời:
GS Võ Anh Dũng

Ban Hợp Ca:
Cựu học sinh PTGĐN