Đại Hội Kỳ 9 -
Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại San Jose, California 2016Thông Tin
Hình Ảnh/Videos
Bài Viết
• Thông Báo về Đóng Góp Hình Ảnh
• Thượng Lộ Bình An
• Đặc San 2016 - Màu Kỷ Niệm

• Chúc Mừng Đại Hội
(Ban Liên Lạc PTG ĐN tai SG)
• Bầu hội trưởng hội sợ vợ cựu học sinh PTGĐN nhiệm kỳ IV
• Thông Báo Về Đại Hội
• Danh Sách Ủng Hộ Tái Chánh

• Danh Sách Tham Dự Đại Hội
• Ngày giờ và địa chỉ 2 ngày đại hội

• Thư Kêu Gọi Tham Dự Đại Hội

• Thư Mời Thầy Cô Tham Dự Đại Hội
• Những Cánh Chim Từ Quê Mẹ

• Thông Báo Về Dạ Tiệc: Thay Đổi Nhà Hàng

• Danh Sách Tham Dự Văn Nghệ
• Thông Báo v/v Ghi Danh Trình Diễn Văn Nghệ
• Thông Báo Về Khách Sạn
• Thông Báo Về Đặc San
• Thông Báo Ngày Tổ Chức

Thư Cám Ơn
   - Nhóm Cựu Học Sinh NK 72-73
Mời quí vị thường xuyên ghé về trang này để theo dỏi tin cập nhật.


Comments