Họp Mặt Thầy Trò Tại Đà Nẵng - Trưa Ngày Mồng 8 Tết Giáp Ngọ
(Đóng Góp: Anh Ngô Văn Dũng)