Thẻ Công Tác
(Đóng Góp: Lê Trí Dũng - CHS Tú Tài NK 1970)

Đây là thẻ công tác sinh hoạt tại Huế do Hội Liên Trường Học Sinh Đà Nẵng tổ chức để giúp đở sau biến cố tết Mậu Thân 1968