Thầy Văn Ở SG Về ĐN Gặp Gỡ Các Thầy Cô Và Cựu Học Sinh PTG - Mùa Xuân 2013
Lưu Hình: Chị Nguyễn Thị Hoa Sen
Hoàn Thiện Xử Lý Ảnh:
Anh Ngô Xuân Tự