Cựu HS PTG_ĐN niên khóa 1963-1970 họp mặt thường kỳ đầu năm vào ngày mồng Tám năm Quý Ty

(Chị Võ Thị An Đóng Góp)