Lớp Tú Tài Niên Khóa 71

Rất mong các bạn học cùng niên khóa hãy đóng góp hình ảnh vào trang này để chúng ta cùng ôn lại kỹ niệm của những ngày xưa thân ái. Mọi hình ảnh xin gởi về Đây