Nhóm Bạn Lớp 12A Niên Khóa 72-73

Mong các bạn học cùng niên khóa hãy đóng góp vào trang này để chúng ta cùng ôn lại kỹ niệm của những ngày xưa thân ái. Mọi hình ảnh xin gởi về Đây

Đóng Góp: