Thông Báo về Đóng Góp Hình Ảnh
Đại Hội PTGĐN kỳ 9 tại San José, California


 

Ngày 24 tháng 6 năm 2016

Bao nhiêu mong đợi và ngày Đại Hội cũng đã đến nơi!

Chúng tôi tin chắc rằng 2 ngày họp mặt sẽ đông vui, gia đình PTGĐN chúng ta và thân hữu sẽ có cuộc gặp gỡ ý nghiã và đầy ấp tình thương .

Để có những hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, và để chia sẽ những kỷ niệm yêu thương này với các thầy cô và bạn hữu xa gần, chúng tôi xin kêu gọi sự đóng góp về hình ảnh và video để đưa lên web trường www.ptgdn.com 

Nếu quý vị có ý định đóng góp, xin vui lòng liên lạc:

Võ Đình Huy brianvo@comcast.net hoặc Trần Thiếu Lan landoan99@gmail.com

Quý vị cũng có thể đóng góp hình ảnh trực tiếp vào Shared Folder của PTGĐN sau đây:

PTG SHARED FOLDER

Xin cảm ơn tất cả và xin chúc Đại Hội được thành công như ý muốn!

Trân trọng,
Ban Điều Hành
website ptgdn.com

Facebook


Trở về trang "Đại Hội PTG 2016"

Comments