NHIỆM KỲ 2006 - 2008

 

Ban Cố Vấn

GS Lê Khắc Hùng

GS Nguyễn Nhi

GS Nhật Ngân

GS Trần Ngọc Tôn

GS Võ Anh Dũng

 

Hội Trưởng

Trần Ái Cầm
sgtimes@aol.com

Phó Hội Trưởng

Nguyễn Kim Hạnh
vocool@yahoo.com

Tổng Thư Ký

Trương Hoàng Vân
vht0416@yahoo.com

Thủ Quỷ

Nguyễn Thanh Nhạn
nthn06@yahoo.com

 

Đặc Trách Quán Yahoo Group
phanthanhgiandanang@yahoogroups.com

Đỗ Tiến Như
dotiennhu@yahoo.com

Trần Kỳ Sơn
kysontran@shaw.ca

 

Đặc trách Website ptgdn.com

Trần Thiếu Lan
liên lạc và điều hợp
landoan@shaw.ca

Võ Đình Huy
biên tập và kỹ thuật
brianvo@comcast.net

Hô Thủy
sưu tầm
thuthuyho@sbcglobal.net

Hình Ảnh


Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-08 ra mắt tại Đại Hội PTG kỳ 2 - tháng 7/2006

Từ trái sang phải: Thiếu Lan, Ái Cầm, GS Võ Anh Dũng, GS Lê Khắc Hùng, GS Nguyễn Nhi, GS Trần Ngọc Tôn, GS Nhật Ngân, Thanh Nhạn, Hồ Đăng Lộc, Hoàng Vân, Lê Dung và Trần Văn Chánh.

Từ trái sang phải: Thiếu Lan, Hoàng Vân, Ái Cầm, Thanh Nhạn, Kim Hạnh và Võ Đình Huy .

Trở về trang "Đại Hội PTG 2006"