Đại Hội Kỳ IV (2008)

Danh Sách Ủng Hộ Tài ChánhNgày Tháng

Tên Họ
Đặc San Họp Mặt Tổng Cộng Remarks
Quảng Cáo
Ủng Hộ
11/10/07

Trần Ái Cầm

   
$          100.00
 
$          50.00
 
$        150.00
 
11/10/07
Trương H Vân    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Diệu Liên    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Nguyễn Gia Việt Hùng    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Tương Vi
   
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Chu Kim Oanh    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Nguyễn Thanh Nhạn    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Phan K Nguyên    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
11/10/07
Đỗ thị Oanh    
 
$          50.00
 
$          50.00
 
12/02/07
Nguyễn Quang Thọ    
$          50.00
   
$          50.00
 
12/24/07

Lữ Kim Liên

  $          200.00    
$          50.00
 
$        250.00
 
12/31/07

Đỗ Mạnh Thắng

   
$          25.00
 
 
$          25.00
 
01/03/08

Trần Thể Du

     
$          50.00
 
$          50.00
 
01/03/08

Nguyễn Thị Hồng

     
$          50.00
 
$          50.00
 
01/05/08
Nguyễn Phi Hoàn    
$          50.00
   
$          50.00
 
01/08/08
Trần Huyền Linh    
$          50.00
   
$          50.00
 
01/08/08
Phan Tấn Hiệp      
$          50.00
 
$          50.00
 
01/08/08
Nguyễn Tuyết Nhung    
$          50.00
   
$          50.00
 
01/08/08
Tiệm Vàng Kim Châu Houston  
$          200.00
     
$        200.00
 
01/08/08
Nguyễn T Bích Liên    
$          50.00
 
$          50.00
 
$        100.00
 
01/10/08
Nguyễn Ngọc Điệp    
$          50.00
   
$          50.00
 
01/10/08
Trương Hoàng Sa      
$          50.00
 
$          50.00
 
01/10/08
Trần Thu Mính    
$          50.00
   
$          50.00
 
01/10/08
Trần Thiếu Lan  
 
$          50.00
   
$          50.00
 
02/15/08
Trịnh Diệu Lan      
$          50.00
 
$          50.00
 
03/27/08
Võ Thị Thúy    
$          50.00
   
$          50.00
 
03/27/08
Nguyễn Kim Thanh    
$          50.00
   
$          50.00
 
03/27/08
Võ Đình Huy    
$          50.00
    
$          50.00
 
05/05/08
Cơm tấm Trần Qúy Cáp
(Little Saigon, California)
  
$          100.00
     
$        100.00
(Nguyễn Thanh Tiến)
05/15/08
Phạm Thanh Hương    
$          100.00
    
$        100.00
 
05/15/08
Lê Kim Cúc    
$          50.00
    
$          50.00
 
06/01/08
Saigon Bistro
(Winnipeg, Canada)
  
$          100.00
     
$        100.00
 
06/01/08
Đỗ Cao Trị    
$          200.00
    
$        200.00
 
06/04/08
Đỗ Xuân Quý      
$          50.00
  
$         50.00
 
06/10/08
Huỳnh Thụy Phong      
$        200.00
  
$       200.00
 
06/15/08
Trương T Thu Sương (VN)    
$          50.00
    
$         50.00
 
07/10/08
Tiên Đông      
$          50.00
  
$         50.00
 
07/18/08
GS Trần Ngọc Tôn
& Cô Hoảng Oanh
     
$        100.00
  
$       100.00
 
03/25/08
GS Võ Anh Dũng    
$          50.00
   
$          50.00
 
03/25/08
Nguyễn Kim Hạnh    
$          50.00
    
$          50.00
 
03/27/08
Lê Khánh Thọ      
$         30.00
  
$          30.00
 
08/11/08
Châu Văn Lĩnh      
$         50.00
  
$          50.00
 
08/30/08
Võ Công      
$         50.00
  
$          50.00
 
08/30/08
cô Nguyễn Thị Nhi      
$       100.00
  
$        100.00
 
08/30/08
Bùi Ngọc Quang      
$         45.00
  
$          45.00
 
08/30/08
Nguyễn Việt Tiến      
$        25.00
  
$          25.00
 
08/30/08
Võ Biên Cương      
$        40.00
  
$          40.00
 
08/30/08
Trương Xuân Bình      
$        50.00
  
$          50.00
 
08/30/08
Trương Thanh Xuân      
$        50.00
  
$          50.00
 
08/30/08
cô Nguyễn Gia Chánh      
$      100.00
  
$        100.00
 
             


Tổng Cộng

$ 600.00
$ 1,175.00
$ 1740.00
$ 3,515.00

(***) chưa nhận được chi phiếu

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ
7661 Anita Ln
Huntington Beach, CA 92647

714-717-7285 (cell)
Email:
nthn06@yahoo.com


Trong chi phiếu xin quí vị ghi rỏ ở góc trái bên dưới là cho Đặc San hoặc cho Họp Mặt để tránh nhầm lẫn với những đóng góp khác

Trở về Trang Đại Hội 2008