Họp Mặt Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California 2008

Danh Sách Đóng Tiền Đặt Mua Vé Họp Mặt và Đặc San
(danh sách này thay biên nhận)Ngày Tháng

Tên Họ
Vé Tham Dự Đại Hội Đặc San

Ghi Chú

Số Vé
Số Tiền
S/H
Số cuốn
Số Tiền
S/H
06/04/08
Đỗ Xuân Quý  
5
 
         $ 150.00
 
S
 
5
$ 25.00
 
H
paid
06/04/08
Nguyễn Thanh Nhạn
 
$   150.00
 
H
$   10.00
H
paid
06/04/08
Lê Thị Thúy
2
 
$   60.00
S
$   10.00
H
paid
06/11/08
Nguyễn Đức Chương
10
 
$ 300.00
S
10
$ 50.00
  
H
paid
06/11/08
Huỳnh Thụy Phong
2
 
$   60.00
S
2
$ 40.00
  
H
paid
06/15/08
Trương T Thu Sương (VN)
-
-
-
15
$ 75.00
H
paid
06/27/08
CHS PTG & Liên Trường ĐN (Houston)
-
-
-
36
$ 480.00
H
paid
06/27/08
Trần Huyền Linh
5
$   150.00
H
5
$ 50.00
H
paid
06/27/08
Võ Quang Mai
-
-
-
1
$ 10.00
H
paid / shipping
06/27/08
Trần Thiếu Lan
-
-
-
3
$ 50.00
H
paid / shipping
06/27/08
Nguyễn Kim Thanh
-
-
-
1
$ 50.00
H
paid / shipping
06/27/08
Tô Văn Lâm
-
-
-
1
$ 20.00
H
paid / shipping
06/30/08
Đoàn Nam / Tuyết Nhung
4
$   120.00
H
2
$ 10.00
H
paid
06/30/08
Gip A Ung
10
$   300.00
S
-
-
-
paid
07/07/08
Nguyễn Ngọc Điệp
-
-
-
2
$ 20.00
H
paid / shipping
07/07/08
Hồ Kiên
-
-
-
1
$ 10.00
H
paid / shipping
07/10/08
Nguyễn Văn Cành
-
-
-
1
$ 10.00
H
paid
07/10/08
Tiến Đông
1
$ 30.00
H
-
-
-
paid
07/10/08
Trần Ngọc Sơn
-
-
-
2
$ 20.00
H
paid
07/10/08
Trương Ba
-
-
-
3
$ 15.00
H
paid
07/12/08
Nguyễn T Xuân Thúy
2
$ 60.00
H
1
$ 5.00
H
paid
07/14/08
Bùi Duy Hưng
1
$ 30.00
H
     
paid
07/14/08
Nguyễn Quang Thọ
1
$ 30.00
H
1
$ 10.00
H
paid
07/14/08
Lão Lai Trân      
1
$ 25.00
H
paid / shipping
07/18/08
GS Nguyễn (Hồ) Nhi
2
$ 60.00
H
1
$ 15.00
H
paid
07/18/08
Dương T Bình      
1
$ 20.00
H
paid / shipping
07/18/08
Phạm Thanh Hương
10
$ 300.00
H
4
$ 40.00
H
paid / shipping
07/27/08
Lê Khánh Thọ
1
$ 30.00
H
3
$ 15.00
H
paid
07/27/08
Nguyễn Phi Hoàn      
1
$ 20.00
H
paid / shipping
08/03/08
Trần Ái Cầm
30
$ 900.00
S
4
$ 20.00
H
paid
08/03/08
Trương Hoàng Vân
35
$ 1050.00
S
     
paid
08/03/08
Nguyên / Oanh Đỗ
14
$ 420.00
S
     
paid
08/03/08
Huỳnh Diệu Liên
20
$ 600.00
S
     
paid
08/08/08
Tú Hà
2
$ 60.00
H
     
paid
08/10/08
Mai Thu Hà
4
$ 120.00
S
1
$ 10.00
H
paid
08/10/08
Hương Tấn Mỹ
3
$ 90.00
S
   
H
paid
08/11/08
Nguyễn Văn Cành
2
$ 60.00
H
-
-
 
paid
08/12/08
Hồ Đoan Mạnh
2
$ 60.00
S
-
-
 
paid
08/12/08
Hồ T Kim Hà
2
$ 60.00
S
-
-
 
paid
08/13/08
Nguyễn Bích Trâm
1
$ 30.00
H
-
-
 
paid
08/13/08
Anh Tiến TQC
10
$ 300.00
S
-
-
 
paid
08/13/08
Nguyễn Gia Hùng
10
$ 300.00
S
-
-
 
paid
08/15/08
Nguyễn Bích Liên
9
$ 270.00
S
-
-
 
paid
08/15/08
Vui Phạm
-
-
-
1
$25.00
H
paid / shipping
08/15/08
Xuyên Hoàng
2
$ 60.00
H
-
-
 
paid
08/1.7/08
Nguyễn V Tiến
1
$ 30.00
H
-
-
 
paid
08/17/08
Nguyễn V Hùng
2
$ 60.00
H
-
-
 
paid
08/22/08
Trần V Thanh
4
$ 120.00
S
1
$10.00
H
paid
08/22/08
Trương Thọ Nhơn
10
$ 300.00
S
-
-
 
paid
08/22/08
Ngô Lệ Ly
5
$ 150.00
S
-
-
 
paid
                 
                 


Tổng Cộng

242
$ 7,260.00  
114
$ 1,170.00    

 

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ
7661 Anita Ln
Huntington Beach, CA 92647

714-717-7285 (cell)
Email:
nthn06@yahoo.com


Trong chi phiếu xin quí vị ghi rỏ ở góc trái bên dưới là cho Đặc San hoặc cho Họp Mặt để tránh nhầm lẫn với những đóng góp khác

Trở về Trang Đại Hội 2008