Thông Báo
v/v Đặc San Phan Thanh Giản Đà Nẵng
2008

Ngày 04 tháng 10 năm 2007

Kính gởi quý Thầy Cô, các anh chị, cùng các bạn cựu học sinh PTGĐN,

Để chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ 4 của Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào năm 2008 và cũng được sự tín nhiệm và ủy thác của Thầy Võ Anh Dũng, cố vấn hội cũng như ban Đại Diện Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường PTGDN, nhóm cựu học sinh IBM niên khóa 1968-1974 hân hạnh đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thực hiện tờ đặc san kỷ niệm cuộc hội ngộ này , nội dung tờ đặc san sẽ viết về  những kỷ niệm của một thời Phan Thanh Giản  Đà Nẵng  và những sinh hoạt, những tâm tình của cưụ học sinh PTG trong những tháng ngày lưu vong.

Để cuốn đặc san được hình thành, chúng tôi có một vài điều cần thưa cùng qúy thầy cô, các anh chị và các bạn như sau :

         1- Danh xưng của đặc san : ngay bây giờ trong ý nghĩ của chúng tôi, đặc san sẽ được đặt  tên là : TRƯỜNG XƯA DÁNG CŨ  hay TRƯỜNG  XƯA , nhưng đó chỉ là ý kiến của nhóm và chúng tôi rất hoan nghinh những ý kiến đóng góp của các bạn cho danh xưng của tờ đặc san.

          2- Chúng tôi rất mong đợi sự đóng góp bài vỡ của qúy vị với nội dung viết về những kỷ niệm của những ngày gắn bó với bảng đen phấn trắng … Trên căn bản đã đặt ra , những bài viết có tính cách chính trị , tôn giáo , chia rẽ , bè phái sẽ không được chấp nhận .

          3- Chúng tôi  sẽ kêu gọi sự yểm trợ về tài chánh của các cựu học sinh PTG  , và  những thân hữu nếu có cơ sở thương mãi cần quảng cáo trên đặc san để khuyêch trương thương vụ, đồng thời góp một bàn tay cho việc in ấn . Do đó tờ đặc san dược hình thành sẽ không xử dụng ngân quỷ của hội .Mọi đóng góp tài chánh xin ghi chú "Đặc San 2008" và gởi về thủ quỹ của hội:

Nguyễn Thanh Nhạn
7661 Anita Ln
Huntington Beach, CA 92647
U.S.A

       4- Để dễ dàng cho ban ấn loát, xin đề nghị qúy thầy cô và các bạn gởi bài viết  theo font chữ Times New Roman  ( Unicode ) size 11 , nếu có hình ảnh đính kèm theo bài viết xin các bạn gởi riêng một  Attachment khác . Nếu tác giả muốn có hình của mình trong bài viết xin mời gởi hình  kèm theo và chúng tôi mong mỏi sẽ có hình của tác gỉa đi kèm .  Bài viết bằng  microsoft word xin gởi qua E-mail  :

phan.h@sbcglobal.net hoặc dacsan2008@ptgdn.com

Bài viết  bằng tay xin gởi về :

Trần Huyền Linh
10439  Indian  Paintbrush  Ln
Houston, TX  77095
U.S.A.

5- Chúng tôi sẽ nhận bài vở ngay từ bây giờ cho đến hạn chót là ngày 29 tháng 2 năm 2008 , nhưng chúng tôi mong qúy thầy cô và các bạn gởi bài càng sớm càng tốt .

Xin thành thật cám ơn trước về những đóng góp bài vở và sự yểm trợ về tài chánh cho việc hình thành tờ đặc san của trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng thân thương của chúng ta . Chào đòan kết và hẹn gặp lại  các bạn  trong những thông báo kế tiếp.

                                                                                                         
Ban Biên Tập
Đặc San PTGĐN 2008

dacsan2008@ptgdn.com


Tin liên quan:

Danh Sách Ủng Hộ Tài Chánh

Thư Kêu Gọi Yễm Trợ Đặc San

Quảng Cáo trên Đặc San

Thông Báo về Tổ Chức Đại Hội 2008