Đại Hội PTGĐN 2009

Danh Sách Ủng Hộ và Đặt Mua Đặc SanNgày Tháng

Tên Họ
Quảng Cáo
Ủng Hộ
Đặt Mua Tổng Cộng Remarks
số order số tiền ($10/cuốn)
Ngày 05/08/09
Lệ T Minh Chúc

4
 
$ 40.00
$ 40.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 22/07/09
Trương Xuân Bình
$  50.00
1
 
$ 10.00
$ 60.00
Sẽ Trả Vào Ngày Đ.H.
Ngày 21/07/09
Trần Gia Phước
$  50.00
1
 
$ 10.00
$ 60.00
Kim Hạnh nhận
Ngày 21/07/09
Nguyễn Phi Thọ
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Huyền Linh nhận
Ngày 21/07/09
Võ Biên Cương
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Ngày 21/07/09
Lương Quang Bình
$  30.00
2
 
$ 20.00
$ 50.00
Ngày 17/07/09
Diệu Xương Quý

2
 
$ 20.00
$ 20.00
Bích Liên nhận
Ngày 11/07/09
Ngô Lệ An
$  50.00
2
 
$ 20.00
$ 70.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 11/07/09
Diệu Chi

2
 
$ 30.00
$ 30.00
Huyền Linh nhận
Ngày 07/07/09
Tô Lâm
$  50.00
1
 
$ 15.00
$ 65.00
Ngày 07/07/09
Lê Văn Ba
$  20.00
1
 
$ 10.00
$ 30.00
Ngày 07/07/09
Nguyễn Đức Lý
$  30.00

$ 30.00
Ngày 01/07/09
Chu Kim Oanh
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Ngày 01/07/09
Đỗ Xuân Quý

5
 
$ 50.00
$ 50.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 30/06/09
Võ Nguyễn Nhật Tân
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Ngày 16/06/09
GS Tràn Ngọc Tôn
$  50.00
5
$ 50.00
  $ 100.00
Nguyễn Bích Liên nhận
Ngày 09/06/09
Võ Thị Thúy
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Nguyễn Thị Hoa nhận
Ngày 08/06/09
Anh Tiến - Cơm Tấm Trần Quý Cáp $100

 
$ 100.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 01/06/09
Võ Đình Huy
$  50.00
1
 
$ 10.00
$ 60.00
Huyền Linh nhận
Ngày 30/05/09
Võ Quang Mai

1
$ 20.00
$ 20.00
Huyền Linh nhận
(tiền Báo và cước phí)
Ngày 21/05/09
Nguyễn Ngọc Điệp
$  40.00
1
$ 10.00
$ 50.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 11/05/09
Tuyết Nhung

5
$ 50.00
$ 50.00
Huyền Linh nhận
Ngày 11/05/09
Kim Hồng

5
$ 50.00
$ 50.00
Ngày 11/05/09
Phan Tấn Hiệp

5
$ 50.00
$ 50.00
Ngày 11/05/09
Học sinh PTG

10
$ 100.00
$ 100.00
Ngày 09/05/09
Đoàn Bích Thủy
$  50.00
1
$ 10.00
$ 60.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 09/05/09
Phạm Thanh Hương
$  100.00
2
$ 20.00
$ 120.00
Ngày 22/04/09
Nguyễn Thanh Nhạn
$  50.00
2
$ 20.00
$ 70.00
Ngày 22/04/09
Trần Thiếu Lan  
$  50.00
3
 
$ 30.00
$ 80.00
Ngày 22/04/09
Đoàn Kim Diệu Chi
 
$ 50.00


$ 50.00
Ngày 15/04/09
Một CHS ẫn danh
Tuyết Nhung
Tiệm Phở Đà Lạt
Khách Sạn Y Vân (Đà Nẵng)
Phòng Vẽ Ngọc Ly (Đà Nẵng)
Liên Realtor


$100.00
$50.00
$50.00
$200.00
$200.00
$100.00


 
$ 700.00

Huyền Linh nhận
Ngày 15/03/09
Nguyễn Kim Thanh
 
$ 50.00


$ 50.00

Nguyễn Thị Hoa nhận
Ngày 04/02/09
GS Võ Anh Dũng & Kim Hạnh
$  40.00
1
 
$ 10.00
$ 50.00
Thanh Nhạn nhận
Ngày 06/03/09
Nguyễn Đức Chương
 
$ 50.00


$ 50.00
Ngày 12/03/09
Phạm Chung
 
$ 50.00


$ 50.00
Ngày 19/03/09
Võ Kim Dung
 
$ 50.00


$ 50.00


Tổng Cộng

$  500.00
$  1,460.00
  69
$  705.00
$ 2,665.00
 

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Trần Huyền Linh
10439 Indian Paintbrush Lane
Houston, TX  77095


Trong chi phiếu xin quí vị ghi rỏ ở góc trái bên dưới là cho Đặc San hoặc cho Họp Mặt để tránh nhầm lẫn với những đóng góp khác

Trang Đại Hội 2009

Trang Tổng Hợp về Tài Chánh