Đại Hội Kỳ 5 -
Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại San Jose, California 2009Mời quí vị thường xuyên ghé về trang này để theo dỏi tin cập nhật.