Thông Báo
Đại Hội PTGĐN kỳ 5 tại San José, California
Ngày 25 tháng 7 năm 2009


Ngày 18 tháng 3 năm 2009

Xin trân trọng thông báo đến quí Thầy, Cô, quí niên trưởng và các bạn kết quả cuộc họp sơ khởi để bầu ban tổ chức, bàn thảo đại cương cho chương trình Đại Hội V, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Phan thanh Giản Đà nẵng

Buổi họp được tổ chức tại cơ sở làm việc của anh Bùi Quang vào lúc 1 giờ 30, chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2009.

A. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

   1. Ban Cố Vấn

Thầy Võ Anh Dũng
360-423-3417
vocool@yahoo.com
Chị Trần Ái Cầm
626-589-9242
aicam1949@yahoo.com

   2. Ban Điều Hành Tổng Quát:

Anh Nguyễn A
408-425-3336
atlandsape@aol.com
Anh Nguyễn Hiếu
408-916-6197
hieunguyen95131@yahoo.com
Anh Nguyễn Thư
408-274-6448
tnguyen@atmel.com
Anh Bùi Quang
408-406-2373
quangbuirealtor@yahoo.com

   3. Các Tiểu Ban:

* Ban Dạ Tiệc: Chị Lữ Kim Liên
Chị Lê Thị Châu
408-518-2257
916-860-9858
lukimlien@yahoo.com
goodchi9@hotmail.com
* Thủ Quỹ cho Đại Hội
(Thủ Quỹ sẽ lo việc phát hành vé, tổng kết thu, chi của Đại Hội)
Chị Nguyễn Thị Hoa
Chị Lữ Kim Liên
408-926-4639
408-518-2257
hoa_nhan@sbcglobal.net
lukimlien@yahoo.com
* Ban Đặc San Chị Trần Huyền Linh
Anh Phan Tấn Hiệp
281-304-7151
phan.h@sbcglobal.net
* Ban In Vé Anh Bùi Quang
Anh Lê Hân
408-406-2373
916-860-9858
quangbuirealtor@yahoo.com
han.le3359@gmail.com
* Ban Thông Tin Liên Lạc Chị Trần Thiếu Lan (Canada)
Anh Võ Đình Huy
204-956-9739
206-419-0425
landoan@shaw.ca
brianvo@comcast.net
* Ban Tiếp Tân Chị Lưu Bích Ngọc
Anh Võ Đình Huy
206-419-0425
brianvo@comcast.net
* Ban Văn Nghệ Anh Ngô công Bình
Anh Lê Hân

916-860-9858

han.le3359@gmail.com
* Ban Picnic Anh Bùi Quang
Chị Nguyễn Bích Liên
Chị Lữ Kim Liên
408-406-2373
408-532-1483
408-518-2257
quangbuirealtor@yahoo.com
bichliennguyen95@yahoo.com
lukimlien@yahoo.com
* Ban Xổ Số: Chị Nguyễn Kim Hạnh
Chị Lê thị Châu
360-423-3417
916-860-9858

goodchi9@hotmail.com

A. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐẠI HỘI

   1. Picnic:

          Overfelt Gardens
        368 Educational Park Drive
        San Jose, CA 95116
        Park Ranger Office: 408-251-3323
 

        Picnic tứ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2009. Ẩm thực miễn phí
        nhưng hoan nghênh những đóng góp tùy tâm.

   1. Dạ Tiệc:

          Flourishing Garden Restaurant
        1650 Monterey Hwy
        San Jose, CA 95112
        408-288-8868

        Dạ tiệc tứ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2009. Giá vé ủng hộ
        35 mỹ kim cho 1 người tham dự.


Ban tổ chức, theo lời yêu cầu của một số cựu học sinh PTGDN, sẽ dành ngày chủ nhật 26 tháng 7, 2009 để quí vị và các anh chị có thời giờ thăm viếng các thắng cảnh vùng Vịnh, đi Reno, Lake Tahoe hoặc sinh hoạt liên lớp.

Hy vọng được đón tiếp quí vị và các anh chị trong ngày ĐH.

Trân trọng


Ban Tổ Chức Đại Hội

Trở về trang "Đại Hội PTG 2009"