THÔNG BÁO GHI DANH VĂN NGHỆ

Rosemead, 21/05/2009

Kính gởi các bạn đồng môn thân mến,

Năm nay Đại Hội Kỳ V Phan Thanh Giản Đà Nẵng Hải Ngoại
sẽ tổ chức vào

Thứ Bảy ngày 25 tháng 07 năm 2009
tại nhà hàng Flourishing Garden Restaurant
1650 Monterey Hwy San Jose, CA 95112
Điện thoại: (408) 288-8868

Được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, Ái Cầm sẽ đảm nhận
chương trình tổng quát và văn nghệ cho đêm dạ tiệc,
quý bạn nào muốn tham dự văn nghệ
vui lòng e-mail về: aicam1949@yahoo.com.
Điện thoại: (626) 589-9242

(Chương trình văn nghệ ưu tiên cho các bạn Phan Thanh Giản và gia đình)

Đặc biệt: Bài hợp ca mở đầu là nhạc phẩm Đường Cũ Ta Về của GS Võ Anh Dũng, các bạn muốn tham dự xin mặc áo dài màu xanh da trời.

Nay thông báo

Ái Cầm

 

Trở về trang "Đại Hội PTG 2009"