Danh Sách Ủng Hộ Xổ Số
Ngày Họp Mặt Cựu GS Và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại San Jose, California Ngày 25 Tháng 7, 2009


(cập nhật: ngày 20 Tháng 7, 2009)

Họ Tên
Số Tiền
Quà Tặng
Comments
Bích Liên, Mai Dung, Tường Vi, Quý, Công, Thơi
$ 100
Bích Liên nhận $
Vô Danh
$ 100
Kim Hạnh nhận $
Mai Dung
1 Phần
Ngoài những phần quà tặng, ban xổ số sẽ có những phần quà đặc biệt !!!
Nguyễn Ngọc Điệp
1 Phần
Trần Thiếu Lan
1 Phần

Tổng cộng

$ 200
3 Phần
 

Mọi đóng góp tài chánh về Đại Hội PTG 2009 xin vui lòng gửi về:

chị Nguyễn Thị Hoa
1720 Winston St, San Jose, CA 95131
U.S.A.

Trở về Trang Đại Hội 2009