DANH SÁCH ỦNG HỘ TÀI CHÁNH

* Đại Hội Kỳ Thứ 6 -2010*
Trường Trung Học Phan Thanh Giản Đà Nẵng


 
Ngày Tháng
 Tên Họ
 Đặc San
 Họp Mặt
Tổng Cọng
 Remarks
Quảng Cáo
Ủng Hộ
14/01/10
 Võ Thị Thúy
-
$50
 -
$50 
 
26/04/10
Nguyễn Kim Thanh
-
-
$100 
$100 
 
26/04/10
Trần Ái Cầm
-
-
$100 
$100 
 
26/04/10
Nguyễn Thanh Nhạn
-
$50
$100 
$150 
 
26/04/10
Trương Hoàng Vân
-
$50
$100 
$150 
 
26/04/10
Phạm Kim Nguyên
$200
-
$100 
$300 
 
27/05/10
Nguyễn T Bích Liên
-
$50
$50 
 
27/05/10
Phạm Đỗ T Oanh
-
-
$100 
$100 
 
01/06/10
Chung Pham
-
-
$25 
$25 
 
01/06/10
Đoàn Diệu Chi
-
-
$50 
$50 
 
07/06/10
Diệu Lan
-
-
$50 
$50 
 
07/06/10
Xuân Lan
-
-
$30 
$30 
 
07/06/10
Nguyễn Gia Việt Hùng
-
-
$50 
$50 
 
14/06/10
Cơm Tấm Trần Qúy Cáp
$100 
-
-
$100 
Nguyễn Thanh Tiến
14/06/10
Nguyễn Việt Tiến
-
-
$30 
$30 
 
15/06/10
Thầy Cô Trần Ngọc Tôn
-
$50
$100 
$150 
 
16/06/10
Lữ Kim Liên
$200 
-
$50
$250 
 
16/06/10
Saigon Times
$200 
-
-
$200 
Trần Ái Cầm
16/06/10
Rosa Pharmacy
$200 
-
-
$200 
 
16/06/10
BS Lê Hồng Sơn
$300 
-
-
$300 
 
16/06/10
BS Ngô Phùng Hy
$300 
-
-
$300 
 
16/06/10
N' vive Essential Beauty Products
$200 
-
-
$200 
 
27/06/10
Trần T Ngọc Hà
-
-
$100 
$100 
NK 59-63
27/06/10
Võ Đình Huy
-
-
$50 
$50 
 
29/06/10
Nguyễn Đức Chương
-
$50 
-
$50 
 
03/07/10
Nguyễn Văn Điền
-
$40 
$40 
 
03/07/10
Nguyễn Hồng Hoa
-
$100 
$100 
NK 55-57
03/07/10
Cô Hồ Nhi
-
$100 
$100 
 
03/07/10
Lê Thị Thúy
-
$35 
$35 
 
             


Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ
7661 Anita Ln.
Huntington Beach, CA 92647
714-717-7285 (Cell)

Email: nthn06@yahoo.com


(Trong chi phiếu xin quí vị ghi rỏ ở góc trái bên dưới là cho Đặc San hoặc cho Họp Mặt để tránh nhầm lẫn với những đóng góp khác)

 


Trở về trang "Đại Hội PTG 2010"


Trang Tổng Hợp về Tài Chánh