Đại Hội Kỳ 6 -
Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California 2010Mời quí vị thường xuyên ghé về trang này để theo dỏi tin cập nhật.